لینک منبع و پست :انتصاب معاون مدیر کل دانشجویی وزارت بهداشت در حوزه مشاوره +عکس
http://migna.ir/vdcaiwny.49n6w15kk4.html